Leer de handstand

Er zijn veel verschillende methoden om de handstand te leren. Ik gebruik een methode waarbij ik aan de slag ga met de drie basis onderdelen van de handstand, namelijk het leren vallen uit de handstand (je val-angst overwinnen), de handstandlijn en het vinden van je balanspunt om in de handstand te kunnen blijven staan. Hiervoor gebruik ik handstanddrills en de muur. Ook gaan we aan de slag met het oefenen van de losse handstand. Hieronder volgt in het kort de verschillende onderdelen die je zult leren.

Handstand drills

Handstand tegen de muur

Losse handstand

*forward fold rocks, press walks, toe taps en core lifts