Privacyverklaring

Handbalans respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij laten u graag weten welke gegevens wij van u verzamelen, waarom en welke rechten u heeft over deze gegevensverwerking en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Handbalans. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Handbalans respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerkt Handbalans?

Er zullen niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig is om een goede dienst te kunnen verlenen aan u.
Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Woonadres;
 • Emailadres;

Handbalans gebruikt u gegevens voor:

 • Het opstellen en versturen van facturen;
 • Het verstrekken van informatie;
 • U uit te nodigen voor deelname aan evaluaties/enquêtes;
 • Verbeteren van mijn dienstverlening;
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld worden via de e-mail of Whatsapp;
 • Om aan mijn plicht te kunnen voldoen om u de dienst te kunnen leveren die u bij mij afneemt.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?
Ik bewaar uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het doel waar ik uw gegevens voor verwerk.

Wat zijn mijn privacyrechten?
U heeft het recht om uw gegevens:

 • in te zien;
 • te wijzigen;
 • aan te vullen;
 • te vernietigen;
 • op een gegevensdrager aan u ter beschikking te stellen.

U kunt de genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar: info@handbalans.nl.

Beveiliging
Handbalans zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Cookies
Bezoekt u mijn website dan maak ik gebruik van cookies. Handbalans gebruikt cookies bij het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website. Ik maak hierbij gebruik van geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen.

De content van de website  
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacybeleid van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit de website wordt verwezen. Handbalans is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Voor vragen over deze andere websites kunt u direct contact opnemen met de beheerder van de betreffende website.

Contact 
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Linda Winkel, info@handbalans.nl.